Jakie są koszty rozwodu 2023 ?

 

Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek z Dąbrowy Górniczej, ekspert prawa rodzinnego i opiekuńczegoArtykuł napisany i udostępniony dzięki uprzejmości: Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek z Dąbrowy Górniczej, ekspert prawa rodzinnego i opiekuńczego

Link do wizytówki internetowej Adwokat Cebo-Kubiczek

Ile kosztuje rozwód w 2023 ? Koszty sądowe i adwokata

Osoba, która wnosi pozew o rozwód do sądu musi się liczyć na wstępie z opłatą sądową w kwocie 600 zł.

Gdy sprawa zakończy się wyrokiem bez orzekania o winie, wówczas zwracana jest połowa tej opłaty (300 zł), czyli w sumie opłata sądowa kosztuje cię 300 zł. Były małżonek powinien ci zwrócić natomiast połowę tych kosztów, czyli 150 zł, co znajduje odzwierciedlenie w treści wyroku.

Lista opłat

 • opłata za pozew rozwodowy – 600 złotych,
 • pełnomocnictwo – 17 złotych.
 • podział majątku (zgodny) – 300 zł,
 • podział majątku (sporny) – 1000 zł
 • powrót do starego nazwiska – 11 zł,
 • wniosek o eksmisję z gospodarstwa – 200 zł,
 • wycena nieruchomości przy podziale majątku – od 600 do 3000 zł,
 • zabezpieczenie roszczenia do kontaktu z dziećmi – 100 zł,
 • koszty Adwokata – od 3000 zł

Jeżeli sąd miałby rozpoznawać na twój wniosek kwestię podziału majątku wspólnego małżonków, to należy się liczyć z dodatkową opłatą sądową 300 zł (zgodny podział majątku) lub 1.000 zł (sporny podział majątku).

pieniądze jako koszt sądu i adwokataTrzeba jednak wspomnieć, że sądy niezmiernie rzadko zajmują się podziałem majątku – praktycznie tylko wtedy, gdy małżonkowie wypracowali wspólne stanowisko i kwestia ta nie wpłynie na wydłużenie sprawy.

Czasem pojawiają się opłaty sądowe za tzw. zabezpieczenie roszczenia (np.  kontakty z dziećmi – 100 zł lub zmiana zabezpieczenia alimentów – 100 zł).

Dodatkowe wnioskowanie o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania wymaga opłaty sądowej w wysokości 200 zł (tylko w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie).

Opłaty sądowe uiszczasz w sądzie, do którego kierujesz pozew lub w którym toczy się sprawa. Do pozwu warto załączyć dowód dokonania opłaty sądowej.

 • Rozliczenia możesz dokonać na kilka sposobów. Opłata sądowa za pozew o rozwód to 600 zł.
 • Dodatkowe wnioskowanie o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania wymaga opłaty sądowej w wysokości 200 zł.
 • Wnioski o zabezpieczenie lub jego zmianę wymagają czasem opłaty sądowej w kwocie 100 zł.

Czasami mogą pojawić się inne koszty.

Tak jest z opinią tzw. OZSS, czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, której koszt może wynosić ok. 800-2.000 zł. Opinia ta występuje zazwyczaj wtedy, gdy strony mają małoletnie dzieci i nie wiadomo, czy rozwód wpłynie negatywnie na ich dobro lub w przypadku, gdy rodzice mają odmienne żądania w kwestii sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz częstotliwości kontaktów z dziećmi.

Wydanie takiej opinii poprzedzone jest zazwyczaj kilkugodzinnym badaniem psychologiczno-pedagogicznym, które obejmuje małżonków oraz ich dzieci. Jeśli zaistnieje ku temu potrzeba, to dodatkowo w badaniu takim może brać udział lekarz psychiatra.

Często sąd zarządza wykonanie wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego, który ma sprawdzić, w jakich warunkach wychowuje się dziecko, jaka atmosfera panuje w domu. Koszt wywiadu, wykonanego w jednym miejscu to ok. 80 zł. Może się zdarzyć, że konieczne będzie wykonanie takiego wywiadu w dwóch miejscach zamieszkania – matki i ojca dziecka.

Koszt adwokata od 3000 zł w górę

Jeśli korzystasz z usług profesjonalnego pełnomocnika adwokata powstają koszty dodatkowe, rozpoczynając od porady prawnej w sprawie rozwodowej i dalej reprezentacji – od 3000 zł w górę, wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy.

Podsumowując – opłaty stałe za rozwód w 2023 roku:

 • opłata za pozew rozwodowy – 600 złotych,
 • pełnomocnictwo – 17 złotych.
 • podział majątku (zgodny) – 300 zł,
 • podział majątku (sporny) – 1000 zł
 • powrót do starego nazwiska – 11 zł,
 • wniosek o eksmisję z gospodarstwa – 200 zł,
 • wycena nieruchomości przy podziale majątku – od 600 do 3000 zł,
 • zabezpieczenie roszczenia do kontaktu z dziećmi – 100 zł,
 • koszty Adwokata – od 3000 zł

Artykuł napisany i udostępniony dzięki życzliwości:

Adwokat Ilona Cebo-Kubiczek, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna (naprzeciw Sądu Rejonowego), lok. 101,  tel. 602 751 634
Link do wizytówki internetowej Adwokat Cebo-Kubiczek
oryginał https://www.adwokatcebo-kubiczek.pl/ile-kosztuje-rozwod-w-2023-koszty-sadowe-i-adwokata/
Link do artykułu o Adwokat Ilonie Cebo-Kubiczek w portalu Dąbrowski24 poświęconym miastu Dąbrowa Górnicza